5.10.16

ZER DIRA ESPEZIE INBADITZAILEAK ?¿QUÉ SON LAS ESPECIES INVASORAS?

Las especies invasoras son aquellas que, transportadas por el hombre lejos de sus áreas de distribución originales, consiguen adaptarse a la vida en nuevas regiones y se instalan en sus ambientes naturales. Buena parte de ellas generan cambios negativos en esos ambientes colonizados.

Según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) las especies invasoras son la segunda amenaza para la biodiversidad mundial, después de la destrucción de los hábitats naturales.

 En el País Vasco los medios acuáticos y sus ecosistemas asociados son los ambientes preferidos por parte de las especies invasoras. Valga como muestra el hecho de que de las 20 especies animales asentadas ya en nuestro territorio, 19 habitan de manera exclusiva o preferente en estas zonas. También las plantas invasoras se instalan en mayor medida en ambientes acuáticos que en los ecosistemas terrestres.
Espezie inbaditzaileak horrela definitu daitezke: behin gizakiak haien hedapen esparru normaletatik aterata esparru berrietako bizitzara egokitu eta bertako inguru naturaletan kokatzea lortzen dutenak. Gehienak aldaketa ezkorrak dakartzate kolonizatutako eremuetan.

 IUCN-ren (International Union for Conservation of Nature- Naturaren Zaintzarako Nazioarteko Elkartea-renNaturaren Zaintzarako Nazioarteko Elkartea) arabera Espezie inbaditzaileak dira munduko biodibertsitaterako bigarren mehatxurik larriena, habitat naturalen suntsiketaren atzetik.

 Euskadin ingurune urtarrak eta bere ekosistema-kideak dira espezie inbaditzaileek nahiago dituzten guneak. Adibide moduan aipatu daiteke jadanik gure lurraldeetan finkatu diren 20 animali espezieetatik 19k gune hauek aukeratzen dituzte besteen gainetik bizitoki moduan edo behintzat lehentasuna dute beraientzat. Landare inbaditzaileek ere ingurune urtarrak aukeratzen dituzte bizitzeko ekosistema lurtarrak baino.

No hay comentarios:

Publicar un comentario