13.10.17

ELIKADURA BURUJABETZA. SOBERANÍA ALIMENTARIA


ELIKADURA BURUJABETZA
Elikadura Subiranotasun gisa ulertzen dugu herriek elikagai osasuntsuak eta kulturalki egokiak direnak edukitzeko duten eskubidea, metodo iraunkorren bitartez ekoitziak, eta baita euren nekazaritza- eta elikadura-sistemak zehazteko duten eskubidea ere. Nekazaritza ekoizpen-eredu iraunkorra garatzen du, komunitateari eta ingurumenari onura ekartzen diotenak. Elikagaien tokiko ekoizpenari eta kontsumoari ematen dio lehentasuna. Elikagaiak ekoitzi, banatu eta kontsumitzen dutenen asmoak, beharrak eta bizimoduak kokatzen ditu elikadura-sistema eta politiken erdigunean, merkatuen eta enpresen eskarien aurretik.

SOBERANÍA ALIMNETARIA
Entendemos por Soberanía Alimentaria el derecho de los pueblos a tener alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medio ambiente. Da prioridad a la producción y consumo local de alimentos. Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y de las políticas alimentarias por delante de las demandas de mercados y empresas.

ZER DA KLIMA ALDAKETA. QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO

Zer da klima-aldaketa 
Gakoak, Klima-aldaketaren aurkako nazioarteko erantzuna
Euskadi 
Euskadik lanari ekin dio klima-aldaketaren aurrean, Tokiko ekintza klima-aldaketari aurre egiteko, Klima-aldaketari buruzko ikerketa EAEn, Klima-aldaketaren alorrean Euskadirentzat proiektatzen diren eszenarioak, Berotegi Efektuko Gasen emisioen inbentarioa, Nazioarteko sareak eta klima-aldaketa
Herritarrak 
Klima-aldaketaren aurka herritarrentzat abian diren ekimenak, Berotegi-efektuko gas gutxiago isurtzeko aholkuak
Enpresak eta erakundeak 
Emisio eskubideen merkataritza, Karbono-aztarna, Berotegi-efektuko gasak aireratzeko baimena
Qué es el cambio climático 
Elementos clave, Respuesta internacional
Euskadi 
Euskadi pasa a la acción frente al cambio climático, Acción local contra el cambio climático, Investigación de cambio climático en la CAPV, Escenarios proyectados de cambio climático en el País Vasco, Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Redes internacionales y cambio climático
Ciudadanía 
Iniciativas ciudadanas contra el cambio climático, Consejos para reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero
Empresas y organizaciones 
El mercado comunitario de derechos de emisión, Huella de carbono, Autorización de emisión de gases de efecto invernadero

HARRESIAK. MUROS


MUROS. AUNQUE TE CHOQUE, EXISTEN
HARRESIAK. BADAUDE, NAHIZ ETA HARRITU

KLIMA ALDAKETA EUSKAL HERRIAN11.10.17

KLIMA ALDAKETAREN AURREAN, ZER?

ONGI ETORRI 2017-2018 IKASTURTERA!
Laster berriak izango dituzue Ekoordezkariei buruz eta aurrera eramango ditugun proiektuak
Aurten landuko garen gaia:
Klima aldaketaren aurrean, zer?

BIENVENIDOS AL CURSO 2017-2018
Pronto tendreis noticias sobre los ecodelegados y sobre los proyectos que vamos a poner en marcha 
El tema que trabajeremos a lo largo de este curso:
¿Qué hacer ante el cambio climático?